Privacyverklaring

Hondenuitlaat Doerak, gevestigd aan de Schaarweide 12, 6641XH in Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:
  Hondenuitlaat Doerak
  0683605575
  info@hondenuitlaatdoerak.nl
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Hondenuitlaat Doerak ontvangt de informatie die u invult op het inschrijfformulier. Deze wordt opgeslagen op onze server. Hier kun je alleen bij met een inlogcode. Dus ze zijn veilig opgeslagen. Uw gegevens komen ook terecht op de mailserver van de hostingpartij.
 3. Doel verwerken persoonsgegevens
  Hondenuitlaat Doerak verwerkt uw persoonsgegevens om :
  – contact met u op te nemen, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  – u te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening.
  Maar ook Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem). 
 4. Opslagperiode
  Uw gegevens blijven in ons systeem opgeslagen. U hoeft niet bang te zijn dat u wordt lastig gevallen. Wij mailen u alleen zolang u nog gebruik maakt van onze dienstverlening. Zodra u wenst geen mail meer te ontvangen zullen wij dit noteren en waneer u dit wenst uw gegevens verwijderen.
 5. Verplichte gegevens
  Zoals u merkt zijn sommige gegevens verplicht om in te vullen op ons inschrijfformulier. Dit komt omdat deze gegevens nodig zijn om een dienst aan te kunnen bieden. Zonder die gegevens kunnen wij u niet goed helpen.
 6. Beveiliging
  Wij beveiligen uw gegevens. Toegang tot onze website en systeem met alle contactgegevens zijn alleen toegankelijk met veilig opgeborgen inlogcodes.
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenuitlaat Doerak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenuitlaatdoerak.nl.
  Hondenuitlaat Doerak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken
  Behoudens Google Analytics gebruikt Hondenuitlaat Doerak geen cookies of vergelijkbare technieken.